Strona główna
Aktualna wystawa

Kwartalnik ArchivoltaCharrette

OSSA

BRYŁA.pl

www.swiatarchitektury.comStrona główna  /  Wydarzenia  /  3 Kaliskie Forum Architektury - relacja

3 Kaliskie Forum Architektury - relacja

3 Kaliskie Forum Architektury, tym razem organizowane wspólnie przez Fundację i Urząd Miasta Kalisza mimo, dość chwytliwego jak na obecne czasy tytułu” Rewitalizacja przestrzeni miejskiej” okazało się imprezą dla wąskiego grona osób rzeczywiście zainteresowanych.
Powitalne wystąpienie Prezydenta Kalisza Pana Janusza Pęcherza wprowadziło od razu bardzo merytoryczne podejście do tematu Forum, podkreślając wagę procesów rewitalizacyjnych we współczesnych miastach. O przygotowaniu Kalisza do tychże procesów świadczyło z kolei wystąpienie architekta miejskiego Pana Jerzego Migasiewicza, który obszernie i dokładnie przedstawił plany i założenia rewitalizacyjne miasta wraz z szeregiem propozycji na zagospodarowanie terenów zaniedbanych czy zapomnianych.
Kolejna prezentacja dr Adama Nadolnego z WA PP i TUP Poznań, uzmysłowiła zgromadzonym, że podejmowane procesy rewitalizacyjne nie zawsze kończą się sukcesem – świetny materiał ilustrujący sukcesy i porażki dokonań Poznania w tym zakresie – jednakże należy je kontynuować wyciągając wnioski z dotychczasowych działań.
Konkretnym przykładem rewitalizacyjnym było omówienie działań prowadzonych pod przewodnictwem trojga młodych architektów – urbanistów (Dominika Pazder Bartosz Kaźmierczak Rafal Graczyk WA PP , TUP O. Poznań) w Międzychodzie. Uwagę zgromadzonych przyciągnął fakt doskonałego porozumienia miedzy władzami gminy i miasta Międzychód oraz architektami oraz chęć wykorzystania prac i materiałów opracowywanych przez studentów.
Kolejne prelekcje poruszały bardzo istotny i niestety często marginalizowany problem partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji. Zarówno socjolog Maciej Kowalewski ( U. Szcz), jak i architekci urbaniści – Grzegorz Buczek ( ZG TUP) i Maciej M. Mycielski przekonywali i podkreślali ze z pomocą i zrozumieniem mieszkańców terenu poddawanego rewitalizacji proces ten można przeprowadzić o wiele sprawniej i lepszym poparciem społecznym. Jednocześnie Pan Buczek zwracał uwagę na niedoskonałość przepisów w zakresie partycypacji, oraz ciągłe dążenie ustawodawcy na umniejszenie roli głosu społeczeństwa w procesach rewitalizacji. Maciej Mycielski z kolei zaprezentował bardzo atrakcyjną dla władz, mieszkańców i inwestora formę rewitalizacji za pomocą warsztatów charette, podając konkretny przykład poznańskiej fabryki Modena.

Pozostaje jednak, żałować ze tegoroczne forum zgromadziło tak wąską grupę odbiorców – tym bardziej, że jak podkreślano po ostatnich wystąpieniach, podjęte tematy były bardzo aktualne i ważne zarówno dla władz samorządowych jak i architektów zajmujących się rewitalizacjami.

Katarzyna Baranowska


Fundacja Twórców Architektury i Urząd Miasta Kalisza zapraszają na 3 Kaliskie Forum Architektury „ Rewitalizacja przestrzeni miejskiej” , które odbędzie się we środę 16 maja 2007 r. w Sali Recepcyjnej Ratusza,Główny Rynek 20 w Kaliszu.

KFA to organizowane już po raz trzeci spotkania dla architektów, urbanistów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, podczas których poruszana będzie tematyka związana ze specyfiką kształtowania przestrzeni publicznych w obszarach rewitalizowanych.
W roli prelegentów wystąpią znakomici architekci, urbaniści i socjolodzy, którzy w możliwie najszerszym kontekście omówią procesy rewitalizacyjne zachodzące w polskich miastach oraz podzielą się doświadczeniami dotyczącymi zagospodarowania i przygotowania rewitalizacji terenów zaniedbanych – poprzemysłowych, powojskowych itp.

Harmonogram obrad
3 Kaliskiego Forum Architektury Rewitalizacja przestrzeni miejskiej.


10.00 – 10.15 rozpoczęcie obrad 3 KFA
10.15 – 10.45 „Rewitalizacja w Kaliszu” - arch. Jerzy Migasiewicz
10.45 – 11.15 „Kształtowanie przestrzeni publicznej na przykładzie Poznania – pozytywne i negatywne aspekty zjawiska” dr arch. Adam Nadolny, WA PP, TUP O. Poznań
11.15 – 11.45 prezentacja sponsora Polyflor Polska Jarosław Ilcewicz

11.45 – 12.10 – przerwa na kawę

12.15 – 12.45 „Turystyczny Międzychód. Rozwój turystyki jako podstawa rewitalizacji miasta. Dominika Pazder Bartosz Kaźmierczak Rafal Graczyk WA PP , TUP O. Poznań
12.45 – 13.15 Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacyjnych dr Maciej Kowalewski
13.15 –13.30 prezentacja sponsora nr 2

13.30 – 14.00 przerwa na lunch

14.00 – 14.30 Uwarunkowania prawne kształtowania przestrzeni publicznych”, arch. Grzegorz Buczek WA PW, członek ZG TUP
14.30 – 15.00 Warsztaty Charette elementem procesy rewitalizacyjnego arch. Maciej M. Mycielski
15.00 – 15.30 „Rewitalizacja Traktu Królewskiego w Warszawie. Założenia projektowe a realizacja”, dr arch. Krzysztof Domaradzki WA PW

15.30 –16.00 podsumowanie i zakończenie obrad


Sponsor: Polyflor Polska, Sanitec Koło

Patronat medialny: Architektura & Biznes, Archivolta, Urbanista, portal budnet.pl


Sponosorzy:

Polyflor Polska sp. z o.o.

Sanitec Koło sp. z o.o.


« powrót
Plebiscyt FTAPaweł Mysiorek
Igor...


Newsletter FTA
Informacje na temat działalności FTA, wpisz poniżej swój adres e-mail. rysuj kreatywnie
Wystawy FTA

Chiński Epizod Fotograficzny
Turecka Anatolia
Po drugiej stronie Globu

Wystawy FTA
realizacja: MDmedia